Contact ι
Facebook Twitter RSS

Wie is de Mens van Spy?

Van de Mens van Spy tot… Spyrou

De Mens van Spy is een Neanderthaler. Hij is niet het eerst ontdekte skelet en ook niet het meest complete. Zijn bekendheid is het resultaat van de omstandigheden rond zijn ontdekking in 1886: voor de eerste keer hebben archeologen genoeg bewijzen van het bestaan en de oudheid van menselijke wezens die anatomisch verschillend zijn van de moderne mens.

Meer dan 125 jaar na zijn ontdekking wekt de Man van Spy nog steeds onze aandacht. Van 2004 tot 2008 is hij het onderwerp van een ambitieus pluri-disciplinair onderzoeksprogramma dat geleid wordt door het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van Belgie. De beenderen die in 1886 werden ontdekt worden onderzocht en heringedeeld: het gaat over 2 volwassenen en een kind, jonger dan 2 jaar, die ongeveer 40.000 jaar geleden leefden.

In 2011 werd een van hen gescand, vervolledigd, in 3D geprint en gehermodeleerd.Deze hyperrealistische reconstructie werd toevertrouwd aan de Nederlandse kunstenaars Alfons en Adrie Kennis. Zij hebben uit De Mens van Spy Spyrou gecreeerd!

Meer info

Route d'Eghezée, 301-303 - 5190 Onoz
Téléphone : 081/74 53 28 ι Contact
Mentions légales
La Commune de Jemeppe-sur-Sambre Service public de Wallonie Institut du Patrimoine Wallon